Yazar: Ebu’l Ala El Mearri
Yayınevi: Endülüs
Sayfa Sayısı: 302
Baskı Tarihi: 2020

Kimi şair ve yazarlar var ki, adları hep bilinir de onları eserlerinden bilenler pek azdır. Edipler ülkesinin “garib”leri olan bu yazar ve şairlerin başında gelenlerinin en önemlisi hiç şüphe yok ki Ebu’l-Alâ el-Maarrî’dir. Hatta bu realite, Mûsâ Cârullah için de geçerlidir.

Elinizdeki bu eser, Mûsâ Cârullâh’ın, Ebu’l-Âlâ el-Maarrî’nin “Lüzûm-i mâ lâ yelzem” adlı 11.000 beyitlik divanından derlediği ve “el-Lüzûmiyyât” adıyla yayımladığı toplam 871 beyitlik seçme şiirlerinden oluşmaktadır. Başka bir deyişle el-Lüzûmiyyât bir seçkidir aslında. Eserin kapak sayfasında da belirtmiş olduğu gibi Cârullâh; bu seçkiyi “medreseler, okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında Arapçayı canlandırmanın yanı sıra hikmet, ahlak, hamaset, hürriyet, hüzüb, kıyam… gibi kavramları Müslümanlar arasında yaymak amacıyla” derleyip hazırlamıştır.

Genelde insanlığın, özelde Müslümanların gündeminde bütün yakıcığıyla hala yerini koruyan Allah, insan, inanç, din, dünya, ahiret, ruh, beden, hayat, kader, mezhepsel çatışmalar, dil, edebiyat, düşünce, medeniyet, ahlak, cin, astroloji, yıldızlar, kadın, siyaset, dine yeni yaklaşımlar, Müslümanlar, geri kalmışlık… ile ilgili sorunların çözüm ve önerilerini, dünyamızın yetiştirdiği en “garib”, özgün iki aydınından okumak ve dinlemek, aynı şekilde özgün bir ayrıcalık olacaktır.Yorumlar