Türkiye milli ve yerli olma yolunda gerek savunma sanayi gerekse diğer kritik devlet sistematiği konularında önemli adımlar atıyor.

Tabii ki sadece yerli ve milli olmakla da kalmayıp dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, böylesine kritik bir jeopolitikte mevcut ve muhtemel risk ile tehditlere karşı da ilgili alanlarda konsept adaptasyonunu da gerçekleştiriyor.

İnsan ve teknik istihbaratının sağladığı bilgilerle operasyona çevrilebilen anlık istihbarat uygulamalarında devletin ilgili kurumlarının arasındaki koordinasyon da hayati önem arzediyor.

ERBİL OPERASYONU ÖRNEĞİ

Bu paralelde, örneğin Erbil’de diplomatımızı şehit eden teröristlerin ve planlayıcılarının etkisiz hale getirdiği son operasyon da dahil gerçekleştirilen harekatlarda devletin kurumlarının müşterek çalışması da bu konuda en çarpıcı örneklerdendir. Bu noktada TSK ve MİT arasındaki koordinasyon oldukça başarılı seviyede icra edilmiştir.

Geçenlerde bu sürecin üst katmanında tamamlayıcı unsurlarından bir başka başlık olan diplomatik istihbarat’ da gündeme geldi.

Hem Dışişleri Bakanlığı, hem de MİT ekseninde son dönemde dikkatle üzerinde durulan diplomatik istihbarat bir olgu olarak önümüzdeki yıllarda karşımıza daha çok çıkacak gibi görülüyor.

Çünkü, MİT 2018 faaliyet raporunda, klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğüne yapılan vurgu dikkat çekti.

MİT’in internet sitesinde de yer alan raporda, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da giriş yazısına yer verildi. Fidan’ın şu açıklamalarına analitik gözle bakmakta fayda var;

“Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmekte, tehditler karşısında öngörülebilirliği artırmayı, hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında ilgili mercilere ulaştırmayı hedeflemektedir.”

KURUMLARARASI KOORDİNASYON

Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini artırma amaçlı klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Hakan Fidan ayrıca yukarıda işaret ettiğimiz kurumlararası koordinasyonunun da önemine işaret etti;

“Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında da bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini, fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme, kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir.”

Önümüzdeki dönemde bu nedenle, sadece MİT- TSK arası koordinasyon değil MİT-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI koordinasyonu da tamamlayıcı unsur olarak giderek daha önem kazanacak.

Güzel günler ülkemizle ve sizlerle olsun…

Sağlıcakla kalın…

Bir yanıt yazın